ดอกไม้รอบ ๆ โบอุน

ทักทายฤดูกาลจากโบอุน
- ฤดูกาลแห่งความงามของสวนในโบอุน -

ใบไม้ล่วงเต็มป่าเชอร์รี่ / ต้นเดือนพฤษภาคม

 • ป่าเชอร์รี่
 • ป่าเชอร์รี่
 • ป่าเชอร์รี่

กุหลาบพันปี ในโบอุน /เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

มีกุหลาบพันปีกว่า 3000 ต้นในสวน ช่วงฤดูกาลที่เหมาะสำหรับชมสวนกุหลาบพันปีคือประมาณเดือนพฤษภาคม

 • กุหลาบพันปี
 • กุหลาบพันปี
 • กุหลาบพันปี

ชมวิวฤดูใบไม้ร่วง / เริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม

 • ชมวิวฤดูใบไม้ร่วง
 • ชมวิวฤดูใบไม้ร่วง
 • ชมวิวฤดูใบไม้ร่วง

สีสันในฤดูใบไม้ร่วง / ปลายเดือนตุลาคม

 • สีสันในฤดูใบไม้ร่วง
 • สีสันในฤดูใบไม้ร่วง

วิวหิมะ / ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

 • วิวหิมะ
 • วิวหิมะ
 • วิวหิมะ